Nahrávám...

Výhody předplatného

  • Získáte výraznou slevu z běžného vstupného 20% až 50% podle jednotlivého typu předplatného. Senioři obdrží slevu 60%.
  • Garance cen – nedotknou se vás případné úpravy vstupného během sezony.
  • Možnost volby místa v hledišti, které je garantováno na abonentní představení po celou sezonu (vyjma představení na malém sále).
  • Většina předplatitelských skupin má stálý hrací den, můžete si vybrat den v týdnu, který vám nejlépe vyhovuje.
  • Legitimace předplatitele je přenosná, můžete jí darovat nebo zapůjčit svým blízkým. Při její ztrátě vám bezplatně vystavíme duplikát.
  • V případě nemoci nebo z jiných vážných důvodů, můžete zhlédnout své představení v náhradním termínu (neplatí u hostujících souborů).
  • Pravidelně budete informováni o termínech představení e-mailem, poštou a SMS zprávami, dle vašich požadavků.

Prodej předplatného

  • Osobně – objednávkový formulář, který je součásti katalogu můžete přinést či vyplnit přímo na pokladně divadla
  • Poštou – objednávkový formulář z tohoto katalogu nebo uvedeny na webu můžete vyplněny zaslat na adresu: Divadla Kladno s.r.o., Předplatné, Divadelní 1702, 27201 Kladno.
  • U stálých předplatitelů stačí, když svou účast v abonentním cyklu 2018 /19 obnovíte e-mailem: predplatne@divadlokladno.cz nebo telefonicky na čísle 724 502 106  u Michaely Faltýnkové do 21. května 2018. Platbu můžete provést v hotovosti nebo na fakturu, kterou vám na vyžádaní vystavíme. Celková částka na předplatné musí být uhrazena jednorázově.

Otevírací doba
Pokladna Městského divadla Kladno
Otevřeno od pondělí do patku 10:00–18:00 a hodinu před začátkem představeni.

Rádi vám také poskytneme informace na e-mailu: predplatne@divadlokladno.cz a na telefonním čísle: 724 502 106.

Doprava
Také pro nadcházející sezonu 2018 / 19 počítáme se zajištěním dopravy našich předplatitelů z okolních obci.