Nahrávám...
  • Kladno žije


 

Drazí čtenáři,

máme pro Vás další číslo našeho časopisu. Číslo výjimečné hlavně tím, v jaké době vzniklo. Době, která nás přiměla zpomalit, být solidární a zaměřit se na životně důležité.  

Přinášíme Vám sondu do Kladna v době epidemie. Kladno nezahálí, Kladno žije. Uchýlili jsme se do svých domovů, ale šijeme roušky, vymýšlíme plicní ventilátory, vyrábíme obličejové štíty. Lidé ve zdravotnictví pomáhají a lidé jim projevují vděčnost, starším nakupují a venčí psí miláčky. Školy vzdělávají on-line, hudební školy hrají on-line. Kulturní a volnočasové spolky a podniky neztratily elán, vymýšlejí on-line projekty, zušlechťují se, vznikají audioknihy, vaří jídlo a točí pivo s sebou, a my přinášíme tipy, kde tomu tak je. Sportovní spolky a podniky se rovněž vrhli do on-line prostoru, kde organizují lekce pro všechny věkové kategorie.

A také Kladno žije! je on-line. Na profilu sociální sítě Facebook a nově na videokanálu služby Youtube se můžete na některé z on-line počinů kladenských i mimokladenských podívat. Natáčíme reportáže o umění v muzeích i galeriích, o umění v ulicích Kladna, o přírodě, o pozoruhodných kladenských artefaktech. Těšíme ducha divadlem a hudebními koncerty z obýváků a tělo pravidelným cvičením. Sdílíme program pro děti i seniory. Vaříme a o chutný výsledek se dělíme se zdravotníky. Prostřednictvím videokamery a fotoaparátu poznáváme město, můžeme zachytit jeho život za mimořádných okolností, a třeba nahlédnout za zavřené dveře kladenských klubů. S hvězdou Kladno žije! on-line koncertů z obýváku mladým akordeonovým virtuózem Bohouškem Ježkem nyní přinášíme zajímavý rozhovor.

Nově jsme začali spolupracovat s Oblastní nemocnicí Kladno a mezi témata časopisu s radostí zařazujeme zdraví. Právě teď si všichni silně uvědomujeme, že zdraví je to nejdůležitější, a na dobrém zdraví člověka se určitě podílí i kulturní vyžití, kvalitní odpočinek a sport, a proto do našeho časopisu patří.

Tato doba je mimořádná. Přinesla nám důvěru v sebe samé. Jistotu, že se umíme postarat nejen sami o sebe, ale i o druhé, potřebné. Držme spolu a mějme se dobře, jaro je v plném proudu a s jarem přichází nové začátky.

Michaela Kodrlová


Archiv čísel


Pořádáte kulturní, sportovní, zkrátka volnočasovou akci? Napište nám!

Chcete přispívat články nebo fotografiemi? Dejte nám vědět, rádi vše zveřejníme v našem časopise. Chcete časopis u své kadeřnice, ve fitnesscentru? Náš časopis je pro všechny zdarma a může být i na Vašich oblíbených místech. Napište nám na info@kladnozije.cz.

Máte zájem v časopise inzerovat? Ozvěte se na inzerce@kladnozije.cz. Můžete nás i sledovat na Facebooku na facebook.com/kladnozije.
 

Ceník inzerce

Obálka komerční inzerce nekomerční inzerce
Titulní strana obálky neprodejná neprodejná
2. a 3. strana obálky 7000 
4. strana 11000
     
Vnitřní textové strany komerční inzerce
nekomerční inzerce
1. textová strana 5000
ostatní textové strany A5 2000  1500
ostatní textové strany 1/2 A5 1200 850
     
Výroba inzerce komerční inzerce nekomerční inzerce
Grafický návrh a korektury 1500  1500 
Grafické práce/1 hodina 600 600

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 

Slevy z ceníkových cen

Sleva u opakované inzerce je poskytována individuálně a je dána rámcovou smlouvou. Sleva u jednorázové inzerce je podmíněna rozsahem inzerce 2 celé strany v jednom měsíci.
 

Obchodní podmínky inzerce 

  • Inzercí se rozumí textové nebo obrazové sdělení, které není redakčním textem.
  • Inzerent zodpovídá za obsah inzerce a za včasné dodání podkladů potřebných pro uveřejnění inzerce ke dni uzávěrky časopisu. Podklady musí vyhovovat zákonům a právním předpisům, odpovídat technickým požadavkům na inzerci a redakčnímu kodexu.
  • Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerci obsahující podněty k násilí a rasové či jiné nenávisti, inzerci propagující zbraně, alkohol a cigarety, inzerci s politickým obsahem a inzerci poškozující dobré jméno redakce.
  • Redakce rozhodne o charakteru příspěvku a jeho zařazení do inzertních kategorií.
  • Cena jednorázové inzerce je stanovena Ceníkem inzerce a je odlišná pro nekomerční a komerční inzerci. Pokud Inzerent má zájem zveřejňovat v časopise „Kladno žije!“ během určitého časového období inzerci opakovaně, je možné s Redakcí uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které může vniknout sleva z ceníkových cen. Pokud Inzerent zveřejní inzerci v rozsahu 2 strany v jednom měsíci, může vzniknout sleva z ceníkových cen. Slevy na inzerci nelze uplatnit zpětně.
  • Součástí inzerce je i nabídka prezentace inzerce na profilu „Kladno žije!“ sociální sítě Facebook.
     

Periodický tisk pro veřejnost vydávaný 12× ročně. Vydává společnost Divadla Kladno s.r.o., IČ: 275 77 708, Divadelní 1702, Kladno. Neadresná distribuce v Kladně je zdarma.

Šéfredaktor: Filip Zoubek, redakce: Karel Pazderka, Eva Havelková, Michaela Kodrlová.

Kontakt na redakci: inzerce@kladnozije.cz, info@kladnozije.cz.

Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E 23712.