Nahrávám...

Jiří Janků

Premiéra 1. 4. 2005

Délka představení: 135 minut

Hra je jakýmsi fiktivním dramatem opírajícím se o skutečné osudy velkých hvězd českého filmu v období konce první republiky, protektorátu a prvních poválečných dní. Jejím základem jsou skutečné události a osudy A. Mandlové, L. Baarové, H. Haase a mnoha dalších sestavené do jednoho příběhu. Atraktivní filmové prostředí a melodie stříbrného plátna rámují příběh z časů nedávné historie, o kterých se ovšem příliš hlasitě nemluví. Inscenace by měla vést k zamyšlení nad morálkou jednotlivců i celého národa. Klade otázky, co je a co není morální, je-li člověk nucen žít v nedemokratické společnosti? Kde začíná a končí svoboda? Jaká je hranice mezi soužitím a kolaborací? Jde o věci velmi choulostivé, na které často nedokážeme, nebo spíše nechceme, odpovídat. Přitom cítíme, že právě doba protektorátu nevydala příliš laskavé svědectví o našem národě a je dodneška jedním z nejbolavějších míst naší historie. Dnes, kdy si připomínáme 60. výročí konce války, je možná vhodná doba na tento problém poukázat. Další téma, které inscenace zpracovává, je otázka, zda bezdětnost, osamělost ve stáří a opuštěnost není příliš velkou daní za pár let slávy. Jak ukazují skutečné osudy bývalých hvězd, nebyl takový osud výjimkou, ale spíše pravidlem. scéna Marie Rašková / kostýmy Kateřina Hájková / pohybová spolupráce Gabriela Hámová / hudební spolupráce Vladimír Nejedlý / hudební nastudování Miloš Pospíšil / odborná spolupráce Pavel Taussig / dramaturgie Jiří Janků / režie Petr Svojtka

Vstupenky lze zakoupit online v sekci Program nebo osobně na pokladně MDK.

Nejbližší termíny:

Facebook Youtube Instagram