Nahrávám...

Vážení diváci,

máme velkou radost, že po tak dlouhé době smíme otevřít divadlo a pozvat vás do hlediště.

 

Za jakých podmínek mohu do divadla přijít a jak prokážu, že podmínky splňuji?

Abychom vás mohli na představení vpustit, musíte splnit jednu z pěti následujících podmínek:

  • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
  • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  • aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní,
  • prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce.

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).

Jak to bude probíhat po příchodu do divadla?

  • Foyer divadla bude otevřeno 60 minut před začátkem představení. Počítejte, že odbavení bude tentokrát trvat déle, nechoďte proto na poslední chvíli, přijďte prosím s dostatečným předstihem.
  • Pobyt ve vnitřních prostorech divadla bude možný pouze s nasazeným respirátorem bez výdechového ventilu.
  • Po celou dobu ve foyer i v sále dodržujte rozestupy.

Jak bude probíhat usazení v sále?

V sále se budete moci usazovat dle míst na vstupenkách.

Co když se pravidla pro vstup do divadla změní?

I to se může stát a dá se to očekávat. Proto před návštěvou divadla sledujte naše webové stránky: www.divadlokladno.cz, kde budou uveřejněny vždy aktuálně platné informace.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese pokladna@divadlokladno.cz nebo telefonicky na čísle 724 502 114.

Facebook Youtube Instagram