Nahrávám...

Podnájem nebytových prostor

Magistrát města Kladna vyhlašuje výběrové řízení:

Magistrát města Kladna dne 10.9. 2019                                                                      
Odbor správy majetku

Dle zákona č. 128/00 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Statutární město Kladno své záměry

Podnájem nebytových prostor 

- obecný zveřejněným záměru podnájmu nebytových prostor "Divadelní kavárny" v objektu č.p. 1702 Divadelní ul. v Kladně pro společnost Divadla Kladno s.r.o. za minimální cenu 10 000,-Kč/měsíc + 5 000,- Kč/měsíc za vnitřní vybavení + provozní náklady formou obálkové metody za podmínek:

- umožnění využití prostor pro okrskovou volební komisi v rámci organizace voleb a místního referenda Městem

- zajištění minimálního provozu 1 - 2 hod. před i po divadelním představením a to včetně divadelního bufetu ( při premiérách do 24:00 - 01:00 hod.),

- možnosti zajištění minimálního provozu od 10:00 do 15:00 hood./všední den a možnosti teplého stravování pro zaměstnance společnosti Divadla Kladno s.r.o.,

- umožnění pořádání akcí ( besed, seminářů, prezentací apod.),

- umožnění divadelních představení a dalších kulturních akcí pořádaných společností Divadla Kladno s.r.o. zdarma max. 4 dny/měsíc,

- zajištění úklidu na vlastní náklady podnájemce.

Smlouva bude uzavřena mezi společností Divadla Kladno s.r.o., jako nájemce a podnájemcem.

Zájemci mohou nabídku zaslat zapečetěné obálce na Magistrát města Kladno s výrazným heslem:
Neotevírat - podnájem nebytových prostor "Divadelní kavárny" v objektu č.p. 1702 v Divadelní ul. v Kladně v termínu do 26.9.2019 do 15:00 hodin
Obálka musí nadále obsahovat jmého a adresu žadatele(ů), telefon, e-mail.

Bližší informace podá p. Libor Mužík, tel: 724 004 895

Termín předložení nabídek je stanoven do 26.9.2019 do 15:00 hodin. 

Datum vyvěšení: 10.9. 2019
Bude sejmuto: 27.9. 2019