Nahrávám...

Dopis od bývalé dramaturgyně Středočeského divadla Kladno

Milí kolegové,

ráda bych vám v těchto těžkých chvílích vyjádřila podporu jménem Vršovického divadla Mana i jménem svým. Způsob odvolání jednatele Divadla Kladno považuji za diletantský a nekompetentní akt byrokratické zvůle.

V civilizovaných zemích je hlava divadla vyrozuměna o svém odvolání minimálně s ročním předstihem, aby jeho nástupce, samozřejmě zvolený na základě řádného postupu a v řádné lhůtě, mohl převzít divadlo s půlročním předstihem a bývalé vedení mohlo divadlo předat hladce, bez velkých otřesů a destabilizace situace. Samozřejmě takto se postupuje v případě, že destabilizace není cílem, a že vedení města nemá v záloze nějakého užitečného „mouřenína“, kterého do divadla nastrčí a on pak přistoupí na dramatické snížení dotace, následné rozpuštění souboru a proměnu fungujícího divadla s dlouholetou tradicí ve stagionu. Vzhledem k tomu, že se stejná situace v Kladně opakuje už podruhé, je zřejmé, že přinejmenším místní ODS chová dlouhodobě záměr místní divadlo zlikvidovat. V době mého působení v tehdejším Středočeském divadle se odehrál úplně stejný scénář (místní funkcionáři zjevně neoplývají velkou kreativitou). Pod smyšlenými a vágními záminkami ekonomického charakteru byl odvolán ředitel a dosazena loutka, která měla vykonávat pokyny radnice. Protože tehdy tento krok vyvolal velký odpor zaměstnanců i veřejnosti, byla loutka odklizena, důvody jaksi vyšuměly a situace se vrátila na začátek. Nicméně umělecky bylo divadlo na čas paralyzováno a vzpamatovalo se až příchodem nového uměleckého šéfa Petra Svojtky. Vy jste nyní vtaženi do úplně stejné hry.

Absurdní je rovněž řešení situace, k němuž radnice sáhla, totiž nominování primátora do čela divadla. Řízení tak složitého organismu, jakým je divadlo, je práce pro odborníka s rozsáhlou praxí a na plný úvazek. Je tedy zcela směšné předstírat, že tam jakýsi úředník může na „vedlejšák“ něco řídit, natož stabilizovat. Stejně absurdní je tvrdit, že vyškoleného odborníka v regulérním, nezmanipulovaném výběrovém řízení najde radnice do měsíce a v době divadelních prázdnin. Vzhledem k tomu, že zásadním předpokladem pro výběr nového jednatele by měla být promyšlená koncepce řízení divadla, je třeba dát uchazečům čas ji připravit a odborníkům, z nichž se výběrová komise nepochybně bude skládat, čas ji prostudovat. To se v rámci jednoho měsíce nedá stihnout a slibovat cokoli takového je buď nezodpovědné, nebo se už předem počítá se zmanipulováním celé akce.

Kromě toho, že je zřejmé, že ODS je strana naprosto nepoučitelná, a že v okamžiku, kdy se zmocní, byť i iluzorního, kousíčku moci, předvádí opět svoje arogantní papalášské manýry, které ji už jednou dostaly na hranici volitelnosti (což by mělo být varováním voličům), zároveň názorně dokazuje, že její hesla o tradicích a vlastenectví jsou jen volební fráze, které pro ni v praxi nic neznamenají. Likvidace divadla vybudovaného našimi předky, znamená pošlapávání tradic, pošlapávání české kultury, která je podstatou národní identity a zároveň snižováním kvality života občanů, na které tato strana zjevně kašle. Zdá se, že pánové na radnici poněkud zapomněli, že jsou pouze volenými zástupci, kteří mají prosazovat vůli občanů a ne vládci, kteří dostali moc k tomu, aby prosazovali vlastní svévoli.

 

Držím vám palce, přeji pevné nervy a odhodlání nevzdat se.

 

MgA. Věra Mašková
umělecký šéf VDM