Nahrávám...

Tisková zpráva ke včerejšímu odvolání Jana Krafky z pozice jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o.

Město Kladno zdůvodňuje odvolání jednatele divadla nepravdivými údaji

Jakožto zaměstnanci společnosti Divadla Kladno s.r.o. (tedy Městského divadla Kladno a Divadla Lampion) považujeme odvolání Jana Krafky z pozice jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o. za politický tah a ostře se proti tomuto kroku vymezujeme.

Město zdůvodňuje odvolání jednatele divadla nepravdivými a zavádějícími údaji. Uváděné ekonomické důvody (špatné hospodaření společnosti, domnělé snižování mezd atd.) pak mají tento tah ospravedlnit před veřejností a před obyvateli města Kladna. Divadlo hospodařilo a hospodaří s vyrovnaným rozpočtem řádně schváleným zastupitelstvem města.

Veškeré audity byly schváleny Radou města, včetně toho posledního, který již schvalovala nynější Rada města.

Vedení města uvádí jako jeden z důvodů odvolání Jana Krafky z pozice jednatele snižování mezd a odměn. Tato informace je však nepravdivá. Bývalý jednatel svým podřízeným mzdy nesnižoval a standardní odměny jim byly vypláceny.

Definitivní rozhodnutí o odvolání Jana Krafky, které padlo 1. 7. v rámci zasedání Rady města, nebylo jemu samému oficiálně oznámeno. Jan Krafka momentálně pobírá řádnou dovolenou. Načasování tohoto kroku v době začínajících divadelních prázdnin považujeme za netransparentní, překotné a nesystémové.

Funkci jednatele od 1. 7. prozatímně převzal primátor města Ing. Dan Jiránek, což považujeme za
přímý krok k politickému vlivu v této instituci.

V pondělí 1. 7. a v úterý 2. 7. jsme se my, zaměstnanci, shromáždili před městskou radnicí spolu s několika občany Kladna a setkali se tam s panem primátorem Danem Jiránkem a statutárním náměstkem primátora panem Tomášem Kutilem. Na žádnou z položených otázek nám nebyli schopni dát uspokojivou odpověď. Přes opakované dotazy nám nebylo sděleno, kdy přesně bude nové výběrové řízení vypsáno, ani jaké požadavky musí uchazeč/uchazečka o post jednatele společnosti splňovat. S otazníkem zůstává také složení komise, která bude nového jednatele vybírat. Zároveň nám ale bylo oznámeno, že uzavření výběrového řízení bude 5. 8. 2019. Jakýkoliv uchazeč/uchazečka na pozici jednatele, tak bude mít velmi šibeniční termín na to, aby zodpovědně vypracoval/a plnohodnotnou koncepci adekvátní pro instituci jakou jsou právě Divadla Kladno s.r.o. Podobně se nám nedostalo odpovědi na otázku, co by mělo být náplní nově vytvořené funkce tzv. personálního ředitele, kterou chtěla radnice odvolaného Jana Krafku pověřit. Na otázku, co se stane, pokud tuto pozici Jan Krafka nepřijme, nám bylo odpovězeno, že v tom případě tatopozice vůbec nevznikne. Tím se jen potvrdily naše obavy, že vytvoření této nové pozice (a tedy i nové mzdy) slouží jako nástroj k uklidnění zaměstnanců divadla a především veřejnosti.

Na naše argumenty ohledně nepřesností, které vyšly v oficiální tiskové zprávě města Kladna dne 1. 7., nebylo reagováno. Požádali jsme vedení města Kladna, aby byla vydána nová tisková zpráva, v níž budou chybně uvedené informace nahrazeny pravdivými fakty.

Vyjádření Jana Krafky k jeho odvolání z pozice jednatele městské společnosti Divadla Kladno s.r.o.

„Odvolání považuji za politický tah a ekonomické důvody ho mají ospravedlnit před veřejností. Ekonomické argumenty Rady města k mému odvolání překrucují realitu.

Například na většinu volných vstupenek za čtyři sta tisíc korun za tři roky podalo objednávku statutární město Kladno a byly určeny pro domov seniorů, městské organizace, spolky a další.

Rozšíření smlouvy na IT služby, kterou jsem zdědil po bývalém vedení společnosti, bylo schváleno tehdejší městskou radou.

Mzdy jsem zaměstnancům prokazatelně nesnížil a běžné odměny byly vypláceny. S motivačními odměnami pro zaměstnance jsem čekal, až jak si společnost ekonomicky povede. Budou vyplaceny ve mzdách za červen.

Nárok na služební vůz pro jednatele vyplývá ze smlouvy mezi Radou města a jednatelem. Jednatel platí za tento bonus pohonné hmoty a daně dle zákona.

Vždy jsem pracoval s vyrovnaným rozpočtem nebo dokonce jisté finanční prostředky ušetřil. Například na rok 2018 jsem žádal o pět miliónů méně než na rok 2017. Mnou navrhovaný rozpočet vždy schválilo zastupitelstvo v rámci rozpočtu města.

Na závěr: Městské společnosti mají povinnost auditu. To znamená, že Rada města objedná a schválí auditorskou firmu. Její auditoři pak dělají hloubkovou kontrolu ekonomiky a účetnictví těchto městských firem.

Během tří auditů, které jsem v pozici jednatele absolvoval, se nenašlo žádné zásadní pochybení a všechny byly schváleny Radou města, včetně posledního auditu, který již schvalovala nynější Rada města.“

Jan Krafka

Prohlášení v tiskové verzi ke stažení zde.