Nahrávám...

Scénické čtení v divadelní kavárně

Zdravotní vycházka – Nicolas Bedos

Na jedné lavičce ona, na druhé lavičce on. Ona mu říká: „miluji tě“, on by rád odpověděl: „já tebe taky“. Jejich lavičky se ale nachází v parku psychiatrické léčebny a poddat se jeden druhému by znamenalo živit své šílenství. Ona touží po něm, on touží po ní. Je jejich touha projevem nemoci či skutečných citů? Kde končí neuróza a kde začíná láska? Hra na kočku a na myš, hra na lásku...

Hra současného francouzského dramatika Nicolase Bedose z roku 2009 byla s úspěchem uváděna v pařížském divadle La Pépinière.

Uvedeme 22. ledna 2018 od 19:00 v Divadelní kavárně MDK